Het team 

 

Ons team bestaat uit zeven fysiotherapeuten, een ergotherapeut, cesaroefentherapeut, logopedist, docent lichamelijke opvoeding en een praktijkassistent; één fysiotherapeut werkt vrijwel uitsluitend in het verpleeghuis, vier werken vooral in de polikliniek en twee combineren polikliniek met verpleeghuis.

Alle fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het BIG-register en in het Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Wij werken volgens de richtlijnen van het KNGF. Behandeling vindt plaats op één van beide praktijklocaties en/of bij de mensen thuis. Er kan sprake zijn van een verwijzing door huisarts of specialist, maar sinds 01-01-2006 is een dergelijke verwijzing niet langer noodzakelijk. Wij hebben contracten met alle ziektekostenverzekeraars.

 

Groepstherapie vindt plaats in onze nieuwe oefen-gymzaal, die deel uit maakt van en grenst aan de praktijk locatie Jonkerstraat, op de afdeling fysiotherapie van het verpleeghuis, op locatie in Oosterend, De Koog, De Waal, Den Hoorn en in De Buureton in Den Burg.